Účast rodičů (Ceník) - momentálně připravujeme

Školné: včetně jednodenních výletů (škola v přírodě, plavání a vícedenní výlety se platí zvlášť)
Jednorázové zápisné určené na nákup Montessori pomůcek

 

Ceník školního vzdělávání

Platný na školní rok 2019/2020. Začátek šk.roku je v pondělí 2.září 2019.  Platba probíhá vždy do 17.dne předchozího měsíce, tj. platba na září 2019 je do 17.srpna 2019. Lze platit hotově nebo na účet. Podrobné informace o platebních údajích obdržíte po přijetí dítěte. Ceník platný od 1.3.2019 do 31.8.2020.

Ceny jednotlivých vzdělávání  se  dále budou odvíjet od výše dotací (případné snižování ceny) - poté teprve vyplňujete závaznou přihlášku.

školné ...........................................6000 Kč/ měsíc 

ubytování ......................................2000 Kč/měsíc

strava platí zvlášť - na domluvě s rodiči

 

Pro žáky od 12-ti let věku nabízíme internátní ubytování v nedalekém internátním domě se zahradou.

Žákům a studentům nabízíme možnost se vzdělávat s mezinárodními lektory.

Po vzájemné domluvě je možné školné poupravit, pokud na něj rodina nemá prostředky.


Pomůcky, setkání, schůzky

Pomoc s výrobou a přípravou pomůcek a učebních materiálů
Schůzka rodičů + seminář: 4x/školní rok + možnost individuálních schůzek s učitelem podle potřeby dítěte (cca 2x za rok)
Společné tvořivé odpoledne: 2x/školní rok
3x víkendová akce s dětmi (s ubytováním a stravou - obvykle plavání, tance, bubnování, tvoření ...)
Vánoční setkání (prosinec)
Slavnost slunovratu (červen)

Papíry, čtvrtky, kancelářské, hygienické a čistící potřeby (1x za školní rok – rozpis mezi rodiče)