Osobnostní rozvoj

Máme pro vás připravené také kurzy osobnostního rozvoje a metody, jak pracovat na tom, abyste se cítili lépe, bez stresů a zátěží.

"Kineziologie, systém – ONE BRAIN"

Metoda One Brain (u nás je více známa jako Kineziologie) je jedinečnou celistvou vzdělávací metodou, která umožňuje každému jedinci osobnostní růst, pomáhá zlepšovat vztahy a umožňuje rozvoj nekonečných možností.

Děje se tak díky komplexnosti systému, který zahrnuje práci na všech složkách osobnosti, na různých rovinách vědomí.

Vše se děje na základě sebeuvědomění a transformace sebe sama s pomocí technik, které pomůže klientovi vyhledat facilitátor.

Máte vy nebo vaše děti problémy s učením?

Metodou One Brain lze odstraňovat těžkosti s učením všeho druhu. Lze však pracovat nejen s problémy, ale lze také vylepšit schopnost učení se něčemu, co vás baví a chtěli by jste, aby se vám to lépe dařilo.

Máte vy nebo někdo z vašich blízkých zdravotní potíže?

I lékaři dnes již potvrzují, že většina zdravotních problémů je psychosomatického původu. Znamená to, že bývají způsobeny obvykle emocionálním stresem, jehož záznam je uložen v našem mozku a působí určité bloky. Obvykle to znamená, že pokud pracujeme na odstranění těchto bloků, člověk se v průběhu léčebného procesu naučí něco nového o sobě a změní potom i vzorec chování. To napomáhá zpětnému sebeuzdravení.

Máte nějaké závislosti, zlozvyky, strachy, deprese?

Původem opět bývá emocionální stres, jehož odstraněním lze opětovně získat klid, pohodu a nezávislost, po kterých toužíte.

Nepohodnete se s partnerem, rodiči, sousedy apod.?

Můžete zjistit kořen této neshody, odstranit vzorec chování či systém přesvědčení, který vám brání v harmonii a souladu. Potom můžete opět nastolit rovnováhu a klid bez hádek a mrzutostí.

S čím dalším může tato metoda pomoci?

Problémy s bydlením, neschopnost udržet pořádek, chodit včas, dodržovat řád, najít si čas na sebe, cítit se sebejistěji a sebevědoměji, posedlost pořádkem, zbavit se častých nehod, …

Máte-li problém nebo chcete-li se něco snadněji naučit můžete to zkusit právě pomocí ONE BRAIN.

Jakým způsobem?

Můžete se zúčastnit jednotlivého sezení nebo se přihlásit na kurs a tuto jedinečnou metodu se naučit.

Co se naučíte na jednotlivých kurzech?

Například:

1. Nástroje profese: svalový test

 • věkový odstup
 • progrese do budoucnosti
 • korekce pro přirozený tok energie
 • uvolnění emocionálního stresu

2. Základní jednotný mozek – Uvědomělé učení

 • další korekce pro přirozený tok energie
 • korekce očí, uší
 • korekce související s učením
 • další korekce pro uvolnění emocionálního stresu

3. Pod kódem – Kód těla

 • Struktury/funkce – fungování naší přirozenosti
 • Navrácení si sebedůvěry, sebejistoty
 • Vylepšení sebeobranu

4. Pokročilý jednotný mozek - další korekce pro přirozený tok energie

 • Čakry
 • Bachovy esence
 • Esence Maui
 • Barvy
 • Na vyšších kursech
 • Např: odblokování fóbií, závislostí, posedlostí
 • Meridiány
 • Práce se svaly
 • Odblokování nehod
 • Práce s prvky
 • Urovnávání vztahů atd.

Kurzy je potřeba absolvovat postupně. Již po prvním kursu se můžete zúčastňovat některých tématických minikursů, kde se můžete zaměřit na některý z vašich konkrétních problémů.

Minikurzy:

 • Hojnost
 • Tvořivé psaní
 • Nadbytečná kila
 • Postarat se o sebe
 • Alergie
 • Mimosmyslové vnímání

 

Elixír mládí

 • cesta duševního a citového rozvoje (zvládání a zbavování se stresu)
 • cesta k mírumilovnému a šťastnému životu

"Elixír mládí" je roční kurz duševní i fyzické obrody, který tím, že zbavuje mysl stresu a léčí tělo, otevírá v člověku jeho přirozený pozitivní potenciál a vnitřní vedení. Napomáhá v řešení osobních i vztahových krizí a tak přináší člověku nové možnosti Sebevyjádření, které vedou k probouzení Míru a Štěstí. Přivádí tak člověka ke zvýšenému Sebevědomí, k prohloubení zodpovědnosti za život a k odhalení pocitů bezpečí a sebejistoty, které jsou člověku vrozené. Používá se např. účinných relaxačních, dýchacích, etických, a vyjadřovacích metod a hudby. Pracuje se také s fyzickými očistami, výživou a životosprávou.

Praktickým výsledkem těchto kursů je zbavení se nemoci, duševní uvolnění, vyrovnanost osobnosti, klidnější stavy mysli a harmoničtější vztahy s lidmi. Po ročním absolvování "Elixíru mládí" se otevírá do hloubky regenerační proces organismu a pozitivní potenciál mysli.

Semináře budou probíhat pravidelně 1x týdně ve středu, místo konání bude upřesněno dodatečně.

 

ÓM TERAPIE PRAVDY

Celostní terapie ÓM TERAPIE PRAVDY spočívá v nejhlubším duchovním principu. Odkrývá individuální příčinu nemoci a vede pacienta na cestě k uzdravení. ÓM TERAPIE PRAVDY odstraňuje podvědomé překážky ve vývoji člověka tím způsobem, že pomocí specificky zaměřených modliteb, regresí do předchozích životů (které jsou prováděny při plném vědomí pacienta a jsou krátké a bezpečné), účinných meditačních technik a dalších hlubinných metod pročišťuje mysl včetně její příčinné oblasti.

K ÓM TERAPII PRAVDY je potřebná spolupráce pacienta, neboť jeho vědomá snaha a rozvoj dobrých vlastností charakteru přispívají k uzdravení. Součástí ÓM TERAPIE PRAVDY jsou také správná životospráva, výživa, tělesné očisty (orgánů a žláz), léčba bylinami a další postupy přírodního léčitelství.

ÓM TERAPIE PRAVDY vede k pozitivním změnám jak na duševní tak i na fyzické úrovni člověka. Nemoc těla i mysli odchází a člověk se otevírá vnitřní síle svého vlastního Nadvědomí, která ho léčí. Ozdravný proces je postupný a má trvalé výsledky. Informace ÓM TERAPIE PRAVDY vedou k hlubšímu pochopení člověka.