Účast rodičů (Ceník) - momentálně nemáme prostor

Školné: včetně jednodenních výletů (škola v přírodě, plavání a vícedenní výlety se platí zvlášť)

Jednorázové zápisné určené na nákup Montessori pomůcek

Po vzájemné domluvě je možné školné poupravit, pokud na něj rodina nemá prostředky.